Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

Renault 2017 de Rekor Kırdı

Renault Grubu satış, ciro, faaliyet karlılığı ve net gelirde rekor sonuçlara ulaşarak tarihinin en başarılı yılını gerçekleştirdi Renau...

Renault Grubu satış, ciro, faaliyet karlılığı ve net gelirde rekor sonuçlara ulaşarak tarihinin en başarılı yılını gerçekleştirdi
Renault Grubu’nun 2017’de toplam satış adedi yüzde 8,5 artış ile 3 milyon 76 bin adet oldu.

Renault Grubu’nun toplam cirosu yüzde 14,7 artış ile 58 milyar 770 milyon avro oldu. (AVTOVAZ konsolidasyonu hariç tutulduğunda + yüzde 9,4(1) arttı ).

Cironun yüzde 6,6’sına denk gelen Grup faaliyet karı 3 milyar 854 milyon avro olarak gerçekleşti. AVTOVAZ konsolidasyonu hariç tutulduğunda ise faaliyet karı yüzde 15,8 artışla 3 milyar 799 milyon avro oldu. (2016 yılında yüzde 6,4 ciroya karşılık 2017’de yüzde 6,8).

Renault Grubu’nun faaliyet geliri 3 milyar 806 milyon avro (+15,9) oldu. 2016’da 3 milyar 283 milyon idi. Net gelir ise yüzde 47,1 artış ile 5 milyar 210 milyon avro olarak gerçekleşti.
2016 yılında bu rakam 3 milyar 543 milyon avro idi. Nissan için belirtilen bir defaya mahsus kalemler hariç tutulduğunda, net gelir yüzde 18.2 artışla 4 milyar 189 milyon avro olacaktı.

Otomobilde işletme nakit fazlası 945 milyon avro oldu. Renault Başkan ve CEO’su Carlos Ghosn “2017 Renault Grubu için yeni bir rekor yıl oldu. Elde ettiğimiz ticari ve finansal başarılar geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyduğumuz stratejinin ve grubun tüm çalışanlarının çabalarının sonucudur.

Uygulamaya aldığımız yeni stratejik planımız “Drive the Future” programıyla ve göstermiş olduğumuz performansla, otomotiv endüstrisinin günümüzdeki ve gelecekteki zorluklarını aşabileceğimiz konusunda güvenimiz tamdır “ dedi. (1) AVTOVAZ kar ve zarar hesabı, 1 Ocak 2017’den itibaren tam entegrasyonla konsolide edilmiştir.

Boulogne-Billancourt, 16/02/2018 – Renault Grubu’nun cirosu 2017 yılında AVTOVAZ konsolidasyonu için ayrılan 2 milyar 727 milyon avro da dahil olmak üzere yüzde 14,7 artış ile 58 milyar 770 milyon avroya ulaştı.

AVTOVAZ konsolidasyonunun etkisi hariç tutulduğunda, Grup cirosu yüzde 9,4 artışla 56 milyar 43 milyon avroya ulaştı (döviz kurları sabit kaldığında + yüzde 10,1). AVTOVAZ hariç otomotiv ciro tutarı, hacimsel büyüme (+3,3 puan) ve ortaklara yapılan satışlardaki artışa (+2,6 puan) bağlı olarak 53 milyar 530 milyon avroya ulaştı (+ yüzde 9,3).

Bu sonuç, Nissan Micra’nın Fransa’da üretilmeye başlanması, İran ve Çin’deki CKD faaliyetlerin pozitif etkisi olarak ifade edilebilir. Fiyat etkisindeki 1,5 puanlık artış büyük oranda ürün yelpazesinin yenilenmesi ile ilgili fiyat artışlarından kaynaklanıyor.

Diğer etkiler (+2,0 puan) kısmen ikinci el araç ve yedek parça etkinliklerinin pozitif performansının sonucudur Kur etkisi (0,7 puan), büyük oranda Arjantin pezosunun, Türk lirasının ve İngiliz sterlininin devalüasyonu nedeniyle negatif oldu.

Grup faaliyet karı 3 milyar 854 milyon avroya ulaşarak, gelirlerin yüzde 6,6’sına karşılık geldi.
AVTOVAZ hariç otomotiv kolundan gelen faaliyet karı tutarı, yüzde 15,2 oranında artışla, 363 milyon avro yükselerek 2 milyar 749 milyon avro’ya ulaştı. Bu da bir önceki dönemdeki toplam gelirler içinde yüzde 4,9 olan faaliyet karındaki payının 2017’de yüzde 5,1’e yükselmesini sağladı. 

Bu performans büyük oranda güçlü faaliyet büyümesi (493 milyon avro pozitif etki) ve Monozukuri ’nin pozitif etkisi (663 milyon avro) ile açıklanabilir. Faaliyet karının artışında kur etkisinden 2016’da gelişmekte olan ülkelerde yaşanan devalüasyon nedeniyle faydalanılamadı. Bu da toplam faaliyet karına 230 milyon avroluk negatif etki yaptı.

Ham maddeler, özellikle çelik fiyatlarındaki artış faaliyet karına 394 milyon avroluk olumsuz bir etki yarattı. Kur etkisinin ( eksi 300 milyon avro) olumsuz olmasının nedeni, büyük oranda Arjantin pezosunun, İngiliz sterlininin ve ABD dolarının devalüasyonundan kaynaklandı.

AVTOVAZ’ın faaliyet karı (2016’da konsolide edilmemiş olarak) 55 milyon avroya ulaştı. Bu rakam ise cironun yüzde 2’sine karşılık geldi. Satış Finansmanının Grubun faaliyet karına katkısı 1 milyar 50 milyon avro oldu, bu 2016’daki 896 milyon avro ile karşılaştırıldığında yüzde 17,1 artış anlamına geliyor.

Bu yüzde 17,1’lik artış büyük oranda, RCI Banque’ın güçlü satış momentumunu yansıtan, performans gösteren varlıkların ortalamasındaki artışa (+ yüzde 18,9) bağlı olarak gerçekleşti. Diğer işletme geliri ve harcamaları tutarı eksi 48 milyon avro oldu. (2016’daki artı 1 milyon avroya kıyasla).

Grubun işletme geliri, 2016’daki 3 milyar 283 milyon avroya kıyasla 3 milyar 806 milyon avroya ulaştı. (+ yüzde 15,9). Net finansal gelir ve harcamalar 2017’de eksi 504 milyon avro tutarında gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde eksi 323 milyon avro tutarındaydı.

Bu farklılık, büyük oranda AVTOVAZ’ın finansal gelir ve harcamalarından (eksi 112 milyon avro) ve geri ödenebilir hisselerdeki değer düzeltmesinin negatif etkisinden (2016’daki eksi 3 milyon avroya kıyasla eksi 120 milyon avro) kaynaklandı.

Büyük oranda Nissan olmak üzere, bağlı şirketlerin katkısı, 2016’daki 1 milyar 638 milyon avroya kıyasla 2 milyar 799 milyon avro oldu. Nissan’ın katkısı 2017 sonunda ABD’de oylanan vergi reformuna bağlı olarak 1 milyar 21 milyon avroluk bir defaya mahsus geliri ve ekipman üreticisi Calsonic Kansei’deki hisselerinin satışını içeriyor.

Cari ve ertelenmiş vergilerde 891 milyon avro oldu.
Net gelir tutarı, yüzde 47,1 artışla 5 milyar 210 milyon avroya ulaştı ve Grup hissesindeki net gelir 5 milyar 114 milyon avro oldu. (2016’daki hisse başına 12,57 avroya kıyasla, hisse başına 18,87 avro) Nissan için belirtilen bir defaya mahsus kalemler hariç tutulduğunda, Grup hissesindeki net gelir 4 milyar 93 milyon avro olacaktı (hisse başına 15,10 avro).

Otomotiv işletme nakit fazlası (AVTOVAZ dahil) işletme sermayesi gereksinimlerindeki 550 milyon avroluk pozitif değişim ve yatırımlardaki 359 milyon avroluk artış dikkate alındıktan sonra 945 milyon avro ile pozitif oldu.

31 Aralık 2017’de, 2016’nın Aralık sonundaki 59 güne kıyasla, toplam envanter (bağımsız ağlardaki envanter de dahil) 57 satış gününe denk geldi. Bir sonraki Hissedarlar Yıllık Genel Kurul Toplantısında, geçen yılki 3,15 avroya kıyasla hisse başına 3,55 avro temettü onaya sunulacaktır.

2018 GENEL GÖRÜNÜMÜ
2018’de küresel pazarın 2017'ye göre yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor. Fransa pazarındaki yüzde 1 artışla, Avrupa pazarının yüzde 1 genişleyeceği tahmin ediliyor. Uluslararası seviyede, Rusya'nın yüzde 10’a yakın oranda büyümesi bekleniyor. Brezilya ve Çin’in yüzde 5’in üzerinde ve Hindistan'ın yüzde 6 oranında büyümesi bekleniyor.

Grubun hedefleri : 
• Grup cirosunun arttırılması (sabit döviz kurları ve sınırları içinde)* • Grup faaliyet karının yüzde 6,0'in üzerinde tutulması*
• Otomotiv faaliyetlerinden gelmesi beklenen pozitif nakit akışı  

Hiç yorum yok