Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

RENAULT MEGANE RS EN HIZLI ÖNDEN ÇEKİŞLİ OTOMOBİL

Etkileyici yol tutuşu ve sesiyle dikkat çeken araç, zengin donanımıyla da öne çıkıyor.  Otomotivdeki ‘en hızlı’ olma yarışı son sürat...

Etkileyici yol tutuşu ve sesiyle dikkat çeken araç, zengin donanımıyla da öne çıkıyor. 

Otomotivdeki ‘en hızlı’ olma yarışı son sürat devam ediyor. Lüks sporculardaki durgun seyir, ulaşılabilir modellerde adeta kurtlar sofrasını andırıyor. 

Yenilenen modeller, daha verimli hale getirilen güç birimleriyle iyice kızışan bu rekabet, tüketiciler için bolca seçenek anlamına geliyor. Rekoru geri aldı 2011’de Nürburgring (Nordschleife) pistinde attığı turla, en hızlı önden çekişli otomobil unvanına ulaşan Renault Megane RS, 8 dakika 7 saniye 97 saliselik rekorunu İspanyol rakibine kaptırmıştı. 

20.8 kilometrelik piste bu sefer makyajlı haliyle çıkan araç, Trophy versiyonuyla 7 dakika 54 saniye 36 saliselik bir tur attı ve tekrar rekor kırdı. F1’e gönderme var Makyajla birlikte markanın yeni yüzüne kavuşan Megane RS, Türkiye’ye de siparişle getirilmeye başlandı. Bu hafta konuğumuz olan yeni RS, etkileyici sarı rengi ve görsel detaylarıyla çok daha çekici hale getirilmiş. 

Büyük Renault logosu, yeni farları, F1’e gönderme yapan ön tamponu ve kırmızı detaylarla renklendirilen ön tasarım, LED gündüz farlarıyla daha sportif bir görünüme kavuşmuş. Aracın arka tasarımında değişikliğe gitmeyen marka, ortaya yerleştirilmiş geniş egzozu ve dev difüzörüyle gücü hakkında yeterli bilgiyi sunuyor. 

Aracın ön tamponunda, bagaj üstü spoylerinde ve kapıların altındaki kırmızı renk, Galatasaraylılar’ı mutlu etse de herkese göre değil. 19 inçlik siyah (kırmızı detaylı) renkli çekici jantlar ve Brembo imzalı kırmızı fren kaliperleri şık görünüyor. 

Koltuklar Recaro imzalı İç mekanda ise kumaş/deri Recaro yarış koltukları hemen öne çıkıyor. Koltukların baldır ve sırt destekleri üst düzeyde. Ralli otomobillerindeki gibi ‘O’ noktası işaretlenen direksiyon ve gri renkli devir saati aracı diğer Megane’lardan ayırmaya fazlasıyla yetiyor. Tüm bilgi RS Monitor’da Elek­tro­nik di­fe­ran­si­yel ki­li­di ve stan­dart ola­rak su­nu­lan Cup şa­siy­le ga­ran­ti al­tı­na alı­nan yol tu­tuş, tek ke­li­mey­le mü­kem­mel. 

Ön las­tik­ler, ku­ral­la­ra uy­gun şe­kil­de gi­ri­len vi­raj­lar­da li­mit­le­ri yok­muş gi­bi his­set­ti­ri­yor. Fren­ler de çok et­ki­le­yi­ci. Yük­sek hız­lar­da bi­le ara­cın izin­den çık­ma­dan ya­vaş­la­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Dev eg­zoz ade­ta ga­za bas­ma­ya teş­vik eden emiş ses­le­riy­le dik­kat­le­ri üze­ri­ne top­lu­yor. 

Tur zamanı ölçülebiliyor Stan­dart do­na­nım­da­ki RS Mo­ni­tor, ara­cın 0-100 hız­lan­ma sü­re­si, las­tik­le­rin öm­rü, tur­bo ba­sın­cı gi­bi bol­ca ko­nu­da sü­rü­cü­yü bil­gi­len­di­ri­yor. Üs­te­lik tur za­ma­nını ölçmek de mümkün. 130 bin liradan satılıyor Çok zen­gin bir stan­dart do­na­nım­la su­nu­lan ye­ni Me­ga­ne RS, 45 bin eu­ro­dan (yak­la­şık 130 bin li­ra) si­pa­riş­le ge­ti­ri­li­yor. 

Ra­kip­ler­le ben­zer olan bu fi­yat­la bir­lik­te 6 ha­va yas­tığı, ge­ri gö­rüş ka­me­ra­sı, oto­ma­tik kli­ma, LED gün­düz far­la­rı, Cru­ise Con­trol, Re­na­ult R-Link in­ter­net bağ­lan­tı­lı na­vi­gas­yon sis­te­mi, kat­la­nır ay­na­lar gi­bi uzun bir lis­te su­nu­lu­yor. 265 beygirlik benzinli Araçtaki 2 litrelik turbo ünite, homurtulu şekilde çalışıyor. 

265 beygir güç ve 360 nm tork üreten motor, 6 ileri manuel şanzımanla sunuluyor. 0-100 km/s ivmelen-mesini 6 saniyede tamamlayan aracın son sürati saatte 254 kilometre. Motorun devir çevirme isteği etkileyici, performans ise bağımlılık yapacak kadar başarılı. 

Net geçişleri ve başarılı oranlarıyla dikkat çeken şanzımanın performansa katkısı yüksek. Ara­cın 7.5 lit­re ola­rak ve­ri­len or­ta­la­ma tü­ke­tim de­ğe­ri, ön­ce­ki ver­si­yo­na gö­re 0.7 lit­re dü­şü­rül­müş. Sa­bit hız­lı sü­rüş­le­rin­de 7 lit­re­ye ka­dar dü­şe­bi­len tü­ke­tim için sağ aya­ğa ha­kim ol­mak şart. Fa­kat bi­zim gi­bi ha­kim ola­maz­sa­nız 11.3 lit­re­lik de­ğe­ri ulaş­tık. BUGÜN

Hiç yorum yok