Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

LAMBORGHİNİ HURACAN MODELİNE NVIDIA İMZASI

Sa­at­te 325 ki­lo­met­re sü­ra­te çı­ka­bi­len araç­ta 4 te­ker­lek­ten çe­kiş sis­te­mi stan­dart ola­rak su­nu­lu­yor.  Şan­zı­ma...

Sa­at­te 325 ki­lo­met­re sü­ra­te çı­ka­bi­len araç­ta 4 te­ker­lek­ten çe­kiş sis­te­mi stan­dart ola­rak su­nu­lu­yor. 

Şan­zı­man ise, mar­ka­nın ye­ni 7 ile­ri çift kav­ra­ma­lı oto­ma­tik vi­te­si LDF. İtalyan sporcu Lamborghini'den teknolojik boğa İtalyan süper spor otomobil üreticisi Lamborghini, yeni bebek modeli Huracan ile teknolojik bir atılıma imza attı. 

Markanın NVIDIA ile yaptığı işbirliği çerçevesinde yeni araç, kas gücü ile bilgisayar teknolojisini bir araya getirdi. Gallardo modelinin yerini alan Huracan’ın gösterge grubu bilinenden oldukça farklı. 12.3 inçlik dev ekran NVI­DI­A’­nın Teg­ra 3 iş­lem­ci­si, 12.3 inç­lik yük­sek çö­zü­nür­lük­lü in­ce film­li bir tran­sis­tör ek­ra­nı­na güç ve­ri­yor. 

Bu un­sur ilk kez bu ara­ba­da bir gös­ter­ge gru­bu ek­ra­nın­da kul­la­nı­lı­yor. Ve sü­rü­cü­le­rin göz­le­ri­ni yol­dan ayır­ma­ma­la­rı­na yar­dım­cı olu­yor. 3 fark­lı se­çe­ne­ği bu­lu­nan ek­ran, is­te­nil­di­ğin­de mer­ke­zi ta­ko­met­re ile bir hız gös­ter­ge­si­ni, is­te­nil­di­ğin­de bil­gi iş­lev­le­ri ve 3D bir ha­ri­ta­yı, is­te­nil­di­ğin­de de hep­si­ni bir ara­da gös­te­re­bi­li­yor. 

Ara­cın di­ji­tal ta­ko­met­re ib­re­si, Teg­ra­’nın sa­ni­ye­de 60 ka­re­lik hı­zı­nı ya­ka­la­ya­bi­lir. 610 beygirlik V10 Ye­ni Lam­borg­hi­ni­’de gö­rev ya­pan V10 üni­te, en son Gal­lar­do mo­de­lin­de kul­la­nı­lan 5.2 lit­re­lik ben­zin­li mo­to­run el­den ge­çi­ril­miş ha­li. 610 bey­gir güç ve 560 nm tork üre­ten mo­tor, ara­cı 0’dan 100 km/s sü­ra­te 3.2, 0’dan 200 km/s hı­zay­sa 9.9 sa­ni­ye­de ulaş­tı­rı­yor. BUGÜN GAZETESİ

Hiç yorum yok