Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

CİTROEN PREMİUM MODELİNE YENİ ÜYE DS 6WR

Mar­ka­nın Pe­kin Oto­mo­bil Fu­arı­’n­da ta­nıt­tı­ğı DS 6WR, lüks se­ri­nin ar­tık yer­den yük­sel­me­ye baş­la­dı­ğı­na işa­ret edi­yor....

Mar­ka­nın Pe­kin Oto­mo­bil Fu­arı­’n­da ta­nıt­tı­ğı DS 6WR, lüks se­ri­nin ar­tık yer­den yük­sel­me­ye baş­la­dı­ğı­na işa­ret edi­yor. Doğ­ru­dan, mar­ka­nın Wild Ru­bis kon­sep­ti üze­rin­den ta­sar­la­nan ye­ni SUV, za­rif ta­sa­rı­mıy­la dik­kat çe­ki­yor. 

 Grip Con­trol tek­no­lo­ji­si Mar­ka­nın di­ğer DS mo­del­le­ri­nin tar­zı­nı yan­sı­tan ye­ni araç, 4.55 met­re­lik uzun­lu­ğu, 1.86 met­re­lik ge­niş­li­ği ve 1.61 met­re­lik yük­sek­li­ğiy­le kom­pakt bo­yut­la­rın üze­ri­ne çı­kı­yor.Ara­cın 2.73 met­re­lik aks ara­lı­ğıy­sa iç ha­cim po­tan­si­ye­li­ni or­ta­ya ko­yu­yor. 

19 inç­lik jant­lar üze­rin­de yük­se­len araç­ta Grip Con­trol (tu­tun­ma kon­tro­lü) sis­te­mi gö­rev ya­pı­yor. Sis­tem sa­ye­sin­de, 4 te­ker­lek­ten çe­kiş sis­te­mi ol­mak­sı­zın her tür­lü ara­zi üze­rin­de çe­kiş op­ti­mi­ze edilmiş. 

Turbo beslemeli benzinliler Araçta yeni nesil benzinli üniteler kullanılıyor. DS 6WR’da görev yapan e-THP 160 ve THP 200 motorlar, çift kanallı tek turboyla besleniyor. Araçta 6 ileri otomatik şanzıman kullanılıyor. THP 200 isimli motor, markanın Fransız akrabasında da kullanılan 1.6 litrelik üniteden başkası değil. 200 beygir güç üreten motor, 275 nm torka sahip. Yeni e-THP 160 ise, yeni nesil Start/stop sistemli ünitelerden.bugün

Hiç yorum yok