Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

7. NESİL GOLF GÜCÜYLE ÇOK İDDİALI

Kompakt pazarın başarılı oyuncularından Golf, 7'nci nesliyle birlikte özel bir versiyona kavuşuyor. Konsept olarak tanıtılan R400, güçl...

Kompakt pazarın başarılı oyuncularından Golf, 7'nci nesliyle birlikte özel bir versiyona kavuşuyor. Konsept olarak tanıtılan R400, güçlü motoruyla süperspor otomobillere gözdağı veriyor. 

Volkswagen (VW), kompakt oyuncusu Golf'ün süperspor otomobilleri aratmayan bir konseptini hazırladı. Markanın Golf R üzerine inşa ettiği konsept, 400 beygirlik gücü ve özel rengiyle dikkat çekiyor. 

Gümüş üzerine sarı Tam 40 yıl önce satışa sunulan Golf, markanın gelişmesinde önemli bir role sahip. Araç için üretilen tüm spor modeller, büyük ilgi görürken, 5'inci nesille birlikte gelen R32 ve ardından 6'ncı jenerasyondaki R modeli, pahalı spor otomobillere önemli birer alternatif oldu. 7'nci nesille birlikte performans çıtasını iyice yükselten araç, küçük hacimli motorla da güçlü olunabileceğini kanıtlıyor. 

Aracın GTI ve R versiyonlarının üzerine konumlanan R400, sportif bodykitiyle son derece agresif bir görünüme sahip. Yeni ön tampon, geniş hava girişleriyle şekillendirilmiş. Panjuru enlemesine geçen, hatta farların altına kadar uzanan limon sarısı şerit, araca çekici bir görünüm kazandırmış. 

R logosu ve fren kaliperlerinde de kendisine yer bulan sarı rengin, gümüş karoserle uyumu etkileyici. Dönüş efektli 5 kollu jantlar ve siyah aynalar da tasarımdaki sportifliği tamamlayıcı unsurlar arasında. Arka tasarımda da geniş ve rüzgarı şekillendiren detaylara sahip tampon, büyük tavan spoyleri, dev difüzör ve geniş çaplı çift egzoz çıkışı performans hakkında yeterli bilgiyi sunuyor. 

2 litrelik benzinli ünite Markanın yeni nesil Golf ile tanıttığı R versiyonu, 300 beygir güç ve 380 nm torkuyla yüksek performans sunuyor. R400 ise, çok daha fazlasını arayanlar için geliştirilmiş. 2 litrelik turbo beslemeli TSı motorun görev yaptığı araç, 400 beygir güç ve 450 nm tork üretiyor. Motor, maksimum torkunu 2 bin 400 ile 6 bin devirler arasında sabit olarak üretebiliyor. 

4 Motion isimli 4 tekerlekten çekiş sistemini kullanan araç, gücünü 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla (DSG) tekerleklere aktarıyor. Bu sayede R400, 0'dan 100 km/s sürate sadece 3.9 saniyede ulaşabiliyor. Standart R versiyonuna göre bu süre tam 1 saniye daha kısa. Aracın maksimum süratiyse saatte 280 kilometre (Standart R: 250 km/s) olarak belirlenmiş. Araç, yapılan çalışmalarla birlikte yaklaşık 60 kilogram hafifletilmiş. 

Konseptin ağırlığı 1420 kilogramda tutulmuş. Ön koltuklar yarış tipi VW, R400 ile bir­lik­te renk­li şe­rit uy­gu­la­ma­la­rın­da ye­ni bir se­ri ge­liş­tir­miş ol­du. GTI­'la­rın ön par­ju­run­da ve ka­bin­de­ki di­kiş­le­rin­de kır­mı­zı ren­gi ter­cih eden üre­ti­ci, R ver­si­yon­la­rın­da krom bir hat kul­la­nı­yor. Spor­tif di­zel GTE­'de ma­vi olan bu renk, ye­ni R400 ile Li­mon sa­rı­sı olu­yor. 

Bu renk, ara­cın iç me­ka­nın­da­ki tüm de­tay­lar­da ken­di­ne yer bu­lu­yor. Ara­cın ön bö­lü­mün­de en faz­la dik­kat çe­ken nok­ta, ya­rış kol­tuk­la­rı olu­yor. Tek par­ça ha­lin­de ta­sar­la­nan kol­tuk­la­rın di­kiş­le­ri sa­rı renk. Ana mal­ze­me ise al­kan­tra. Ge­ri ka­lan alan­lar ise nap­pa de­riy­le kap­lan­mış. 

Kon­sol­day­sa bol­ca alü­min­yum ve pi­ya­no si­ya­hı kap­la­ma­la­ra yer ve­ril­miş. Çift spoyler standart Ara­cın ar­ka ta­sa­rım­da­ki en dik­kat çe­ki­ci nok­ta or­ta­ya ko­num­lan­dı­rıl­mış çift eg­zoz çı­kı­şı. 3.2 lit­re­lik V6 mo­tor­la do­na­tı­lan Golf R32 (5'in­ci je­ne­ras­yon) ile baş­la­yan eg­zoz ta­sa­rı­mı, 6'n­cı ne­sil­le bir­lik­te R ver­si­yo­nun­da da ye­ri­ni al­dı. 7'n­ci ne­sil­de mar­ka, bu şe­kil­de de­ği­şik­li­ğe git­ti. 

Tür­ki­ye­'ye yıl­so­nun­da gel­me­si bek­le­nen ye­ni ne­sil Golf R, sağ ve so­la yer­leş­ti­ril­miş da­ha kü­çük çap­lı iki­şer eg­zoz çı­kı­şı­na sa­hip. Mar­ka, ye­ni ne­sil­de bu de­ği­şik­li­ğe git­se de, R400 ge­le­nek­le­ri­ne sa­dık ka­lı­yor. 200 mi­lim ara­lık­la yer­leş­ti­ri­len 110 mi­lim ça­pın­da­ki iki ge­niş eg­zoz çı­kı­şı, ara­cın gü­cü hak­kın­da bil­gi ve­ri­yor. 

Ara­cın ta­va­nın­day­sa iki ay­rı spoy­ler bu­lu­nu­yor. İlk spoy­ler, LED fren lam­ba­sı­na en­teg­re edi­len ve nor­mal oto­mo­bil­ler­de bi­le gör­dü­ğü­müz in­ce bir ya­pı­da. İkin­ci spoy­ler­se, il­ki­nin üze­ri­ne yer­leş­ti­ril­miş ve çok da­ha iri. 20 milim daha alçak Golf R'a göre sürüş yüksekliği 20milimazaltılan konsept, spor süspansiyonla donatılmış. 

Aracın Elektronik Stabilite Kontrolü'ne (ESC) entegre birmerkezi diferansiyel kilidi, bir de elektronik diferansiyel kilidi (XDS+) bulunuyor. Araçta görev yapan 19 inçlik jantlar, 235/35 ebatlarındaki lastiklerle birlikte kullanılıyor.haber7

Hiç yorum yok