Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

AUDİ LASERLIGHT CONCEPT

ALMAN lüks oto­mo­bil üre­ti­ci­si Au­di­’nin Sport qu­at­tro ef­sa­ne­si ye­ni­den yol­la­ra çık­mak için son ha­zır­lık­la­rı­nı ya­pı­yo...

ALMAN lüks oto­mo­bil üre­ti­ci­si Au­di­’nin Sport qu­at­tro ef­sa­ne­si ye­ni­den yol­la­ra çık­mak için son ha­zır­lık­la­rı­nı ya­pı­yor. 


Audi'nin son bir­kaç yıl­dır üze­rin­de ça­lış­tı­ğı ye­ni araç, La­ser­light (la­zer ışı­ğı) isim­li hib­rid ver­si­yo­nuy­la Las Ve­ga­s’­ta dü­zen­le­ne­cek 2014 Tü­ke­ti­ci Elek­tro­ni­ği Fu­arı­’n­da (CES) ta­nı­tı­la­cak. 

500 met­re­yi ay­dın­la­tı­yor İlk kez 1983’te üre­tim ban­dı­na gi­ren ve Dün­ya Ral­li Şam­pi­yo­na­sı­’n­da is­mi­ni du­yu­ran araç, ger­çek an­lam­da mar­ka­nın 4 te­ker­lek­ten çe­kiş sis­te­mi qu­at­tro­’nun da ilk kul­la­nıl­dı­ğı mo­del ol­muş­tu.

4.6 met­re­lik uzun­lu­ğu, 1.96 met­re­lik ge­niş­li­ği ve 1.38 met­re­lik yük­sek­li­ğiy­le ge­niş ve ba­sık bir oto­mo­bil olan ye­ni kon­sept, LED ve la­zer ışık tek­no­lo­ji­ni kul­la­nı­yor. Ve­ri­len bil­gi­ye gö­re ara­cın uzun far­la­rı 500 met­re­ye ka­dar ay­dın­la­ta­bil­me ye­te­ne­ği­ne sa­hip. 

Tasarruf için 4 silindirini kapatabiliyor Araçta görev yapan 4 litrelik V8 motor, çift turbo beslemeli. 8 ileri tiptronik şanzımanla kombine edilen motoru araçta disk şeklinde bir elektrik motoru destekliyor. 4 tekerlekten çekişli araç, sadece elektrik motoruyla 50 kilometrelik menzile sahip.

İki motorun birlikte çalışmasıyla ortaya çıkan kombine güç ve tork ise 700 beygir ve 800 nm. 0’dan 100 km/s sürate 3.7 saniyede ulaşabilen aracın maksimum hızı da saatte 305 kilometre. Aracın 100 kilometre yol için gereken ortalama yakıt ise sadece 2.5 litre. BUGÜN GAZETESİ

Hiç yorum yok