Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

PEUGEOT YENİ MODELİ 2008 İLE CROSSOVER ÜRÜN GAMINI GENİŞLETTİ

Dizel motor otomatik şanzıman ikilisi bulunan araç, düşük tüketimi, yeterli performansı ve yüksek konforuyla dikkat çekiyor.  Otomobi...

Dizel motor otomatik şanzıman ikilisi bulunan araç, düşük tüketimi, yeterli performansı ve yüksek konforuyla dikkat çekiyor. 

Otomobil pazarının yükselen yıldızlarından crossover’lar, her geçen gün genişliyor. Pazarın önemli oyuncularından olan Peugeot, 3008’le giriş yaptığı bu segmentte genişleme kararı aldı. 

Bu kapsamdaki ilk model, markanın crossover pazarındaki en yeni numaralarını sergilediği 2008. Yerden yüksek karoseri, geniş iç hacmi ve tutumlu motor seçenekleriyle dikkat çeken araç, sınıfının en konforlu modeli olma iddiasında. 

Bunu kanıtlamak için konuğumuz olan araç, sınıfında en çok aranan ikili, dizel otomatik seçeneğine sahip. Aslan logolu Fransız, 208 modelinin temellerinden geliştirilmiş. Buna rağmen iki araç yan yana durduğunda, 2008 bariz şekilde iri görünüyor. 

Dış tasarımdaki araca özel en önemli ayrıntı, arka kapıların üzerindeki krom kaplama. Bu kaplamayla marka, SUV araçlara bir gönderme yaptığını söylüyor. Aracın altını tamamen kaplayan plastik parçalar da, arazi aracı görünümünü pekiştiriyor. 

İç mekana geçildiğinde karşılaşılan manzara 208’den farklı değil. 2008’e özel olan kahverengi kaplamalar ve döşeme dikkat çekici. Tasarım olarak 208’le benzer olan iç mekanda sunulan yaşam alanıysa bir sınıf büyükmüş hissi veriyor. Hem baş hem diz mesafesi oldukça başarılı. 

Bagaj hacmi de 350 litreyle beklentileri karşılıyor. Fiyatı 44 bin liradan başlıyor Pe­uge­ot’­nun 2008 için be­lir­le­di­ği baş­lan­gıç fi­ya­tı baz do­na­nım­lı 1.2 lit­re­lik ben­zin­li ver­si­yon­da 44 bin li­ra ola­rak be­lir­len­miş. Di­zel için­se en az 50 bin 600 li­ra öde­mek ge­re­ki­yor. 

Son de­re­ce zen­gin bir do­na­nım­la sa­tı­lan ko­nu­ğu­muz­sa 60 bin 500 li­ra­lık fi­ya­tıy­la ürün ga­mı­nın zir­ve­sin­de yer alı­yor. Araç­ta ESP, 6 ha­va yas­tı­ğı, de­ri/ku­maş kom­bi­nas­yon­lu kol­tuk­lar, Cru­ise Con­trol, 7 inç­lik renk­li do­kun­ma­tik ek­ran­lı mul­ti­med­ya sis­te­mi, park sen­sö­rü, LED gün­düz far­la­rı, ta­van bar­la­rı, 16 inç ala­şım jant­lar, spoy­ler ve ta­van bar­la­rı gi­bi uzun bir lis­te su­nu­lu­yor. 

Performansı hissettiriyor 2’si ben­zin­li ol­mak üze­re top­lam 3 mo­tor se­çe­ne­ğiy­le pa­za­ra su­nu­lan araç, bi­ze 1.6 lit­re­lik e-HDi di­zel ver­si­yo­nuy­la ko­nuk ol­du. 92 bey­gir güç ve 230 nm tork üre­ten mo­tor, 6 ile­ri Au­to6R isim­li ya­rı oto­ma­tik şan­zı­man­la kom­bi­ne edil­miş. 

İlk 2 vi­tes ge­çi­şin­de ha­fif ka­sıl­ma­lar ya­şa­tan şan­zı­man, bu­na rağ­men ben­zer­le­ri ara­sın­da­ki ba­şa­rı­lı se­çe­nek­ler ara­sın­da. 1170 ki­log­ram­lık araç, 0’dan 100 km/s sü­ra­te 13.3 sa­ni­ye­de ula­şa­bi­li­yor. Sa­at­te 180 ki­lo­met­re­lik son hı­za çı­ka­bi­len araç, kul­la­nım sı­ra­sın­da da­ha per­for­mans­lı his­set­ti­ri­yor. Yük­sek tork sa­ye­sin­de ara hız­lan­ma­lar da ba­şa­rı­lı. Menzili 1315 kilometre 

Yerden yüksek yapıya rağmen 2008’in yol tutuşu oldukça başarılı. Tutunma limitleri yüksek olan araç, tatlı sert süspansi-yonu sayesinde virajlara korkutucu şekilde gövde salınımı yapmıyor. Süspansiyon sisteminin diğer getirisiyse konforda ortaya çıkıyor. 

Sınıfının en konforlusu olduğunu iddia edilen araç, bizim de beğenimizi kazandı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 3.8 litre. 50 litrelik depoyla menzil 1315 kilometre seviyesinde. Bizim denemelerimizde ulaştığımız değerse 4.8 litre.BUGÜN GAZETESİ