Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

OTO Galeriler Taşınacak

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın imzasını taşı...

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın imzasını taşıyan konuya ilişkin bir genelge tüm valiliklere gönderildi. Genelgede, Türkiye'de meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak, motorlu araç sayısında büyük artışlar olduğuna dikkat çekilerek, bunun sonucunda büyük iller başta olmak üzere bütün kentlerde, ikinci el oto alım satımının yaygınlaştığı belirtildi.
Vatandaşların ikametine ayrılan binaların giriş katlarının, ikinci el oto alım satımı yapan iş yeri sahipleri tarafından kiralandığı ifade edilen genelgede, satışa sunulan araçların, apartman girişlerinde, yol kenarlarında, kaldırımlarda ve zaman zaman da yol ve caddelerde sergilendiği kaydedildi.
Genelgede, “Birçoğu LPG'li olan bu araçlar, özellikle geceleri apartmanların giriş katlarındaki dükkanlarda bırakılması suretiyle, bina sakinleri bakımından büyük risk oluşmasına sebep olunmakta, binada ve çevrede bulunan halkın, can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, insanların kaldırımlarda rahatça yürümelerini ve trafiğin sağlıklı akışını da etkilemektedir” denildi.
Halkın can ve mal emniyetini temin etmenin idarenin başlıca görevlerinden olduğuna dikkat çekilen genelgede, bu kapsamda, olası tehlikelere karşı önlem alınmasının, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasının, gerek valiliklerin gerekse yerel yönetimlerin temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi.
Kentlerin sağlıklı ve daha kolay yaşanılabilir hale getirilmesi, hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması ve kalitesinin artırılması bakımından, ortak özellikler taşıyan iş yerlerinin ihtisas dallarına göre kentlerin belli yerlerinde toplanmasının büyük önem taşıdığı ifade edilen genelgede, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun iş yerlerinin belli alanlarda toplanması bakımından, bu tür düzenlemelerin yapılmasını belediyelere zorunlu görev olarak verdiği vurgulandı.
Yeni yürürlüğe giren 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile belediyelere ek mali kaynaklar sağlandığına işaret edilen genelgede, iş yerlerinin belli alanlarda toplanması gibi faaliyetlere daha rahat kaynak tahsisinin mümkün hale getirildiği belirtildi.

Son tarih Mayıs 2009

Genelgede, bugüne kadar 15 ilde oto galerilerinin yerleşim alanı dışına çıkarıldığı, 45 ilde çalışmaların devam ettiği, 17 ilde çalışmalara henüz başlanmadığı ve 4 ilde ise oto galerisi bulunmadığının belirlendiği ifade edildi. Bu sorunun çözümü konusunda belediye başkanlarının konuyla bizzat ilgilenmeleri, valilerin de yakın ilgi ve takibi ile belediyelere bu anlamda destek olmasının zorunlu hale geldiği belirtilen genelgede şunlar kaydedildi:

“-Öncelikle büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yüz binden fazla olan ilçe belediyeleri, ikinci el oto galerilerini 2009 yılı Mayıs ayının sonuna kadar yerleşim alanları dışında belirlenecek mekanlara taşıyacaklardır.

-Çalışmalara başlamayan illerimiz başta olmak üzere, çalışmaları devam eden illerde valiler genelge emirlerini titizlikle takip ederek faaliyet sonuçlarını genelgenin yayımı tarihinden itibaren üçer aylık dönemler itibariyle Bakanlığa bildireceklerdir.

-İkinci el oto galerileri için tahsis edilen yerlerde, araç alım-satım ve devirlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve işlemlerin sonuçlandırılması bakımından, vergi ve harçların ödenmesi ile araç tescilinin buralarda yapılmasına imkan veren idari büroların açılması valiler tarafından sağlanacaktır.

-İnsanların kullanımına ayrılan kaldırımların, ikinci el oto galerilerinde satışa sunulan araçlar yoluyla işgali önlenecek ve aykırı davranan iş yerleri hakkında kapatma da dahil olmak üzere her türlü yasal işlem yapılacaktır.

-Bundan böyle, can ve mal emniyetini tehdit edecek şekilde apartman ve bina girişlerinde yeni oto galerisi açılmasına izin verilmeyecek ve ruhsatsız açılan iş yerleri derhal kapatılacaktır.

-Genelgenin uygulanmasına ilişkin koordinasyon bizzat valiler tarafından sağlanacak ve uygulamada ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca, denetimlerde genelge emirlerine uyulup uyulmadığı, Bakanlığın denetim elemanları tarafından incelenip gereğinin yapılması temin edilecektir.”Hürriyet

Hiç yorum yok