Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

RANGE ROVER SVR TANITILDI

Arazi araçlarının en sportif temsilcilerinden Range Rover Sport, yeni versiyonuyla pistlerin de tozunu atacak.  Markanın en güçlü ve...

Arazi araçlarının en sportif temsilcilerinden Range Rover Sport, yeni versiyonuyla pistlerin de tozunu atacak. 

Markanın en güçlü ve hızlı aracı olan SVR, asfaltın dışında da yetenekli 550 beygirlik arazi devi Range Rover Sport pazara çıkıyor İngiliz asıllı lüks arazi aracı üreticisi Land Rover, bugüne kadarki en güçlü ve hızlı modelini tanıttı. 

Markanın sportif model ailesi Range Rover Sport’un yeni versiyonu, kardeş marka Jaguar’ın yüksek performanslı versiyonlarına verilen SVR ismiyle pazara sunulacak. 

338 bin liradan başlıyor Markanın ekim ayı itibariyle sipariş almaya başlayacağı yeni araç, 2015’in ilk çeyreği itibariyle sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Aracın İngiltere’de bile başlangıç fiyatı, 93 bin 450 pound (yaklaşık 338 bin lira) olarak belirlenmiş. 

Markanın ilk kez 2005 yılında pazara sunduğu Range Rover Sport, bugüne kadar 500 bin adedi aşan üretim miktarıyla markanın tarihindeki başarılı araçlar arasında zirveye oynuyor. 5 litrelik V8 Araçta, standart Sport’un top modelinde görev yapan süperşarjlı 5 litrelik V8 ünite kullanılıyor. Aracın gücünde ve torkunda hatırı sayılır bir artış sağlanmış. 

Böylece SVR’nin gücü 550 beygire (+40 beygir) torkuysa tam 680 nm’ye (+56 nm) ulaşmış. ZF imzalı 8 ileri otomatik şanzımanın görev yaptığı araç, tıpkı diğer versiyonlar gibi gücünü 4 tekerleğe birden aktarıyor. Bu sayede araç 0’dan 96 km/s (0-60 mil) sürate standart modelden yarım saniye daha çabuk, 4.5 saniyede ulaşabiliyor. 

Aracın maksimum süratiyse elektronik olarak saatte 260 kilometreyle sınırlandırılmış. Nürburgring’de denendi Aracın yerden yüksek yapısı sebebiyle şasi ve süspansiyonda da geliştirmeler yapılmış. Ortaya çıkan sonucu görmek isteyen mühendisler, uzman pilotlar eşliğinde Nürburgring Nordschleife Pisti’nde deneme turları atmış. 

Araç, burada elde ettiği 8 dakika 14 saniyelik tur zamanıyla, sınıfının en iyileri arasına ismini yazdırdı. Arazi yeteneğini kaybetmemiş Ran­ge Ro­ver Sport SVR, yük­sek gü­cü ve per­for­man­sı­na rağ­men ara­zi şart­la­rın­da da ye­te­nek­le­ri­ni ser­gi­le­mek­ten ka­çın­mı­yor. Ara­zi mo­dun­da şan­zı­ma­nın ara­lık­la­rı kı­sa­lı­yor ve tor­kun en hız­lı şe­kil­de yo­la ak­ta­rıl­ma­sı sağ­la­nı­yor. 

Ay­rı­ca çe­kiş de yüz­de 50/50 ola­rak aks­lar ara­sın­da pay­laş­tı­rı­la­bi­li­yor. Yük­sel­til­miş ha­va süs­pan­si­yon sis­te­mi ve Ter­ra­in Res­pon­se 2 (yol şart­la­rı­na gö­re çe­ki­şi ayar­lı­yor) sis­te­mi de araç­ta ye­ri­ni al­mış. 

SVR, stan­dart mo­del gi­bi 850 mi­li­met­re­ye ka­dar su­dan ge­çe­bi­li­yor ve 3 ton­luk çek­me ye­te­ne­ği­ne sa­hip. Yarış otomobili sesi Araç­ta, elek­tro­nik kon­trol­lü valf­ler içe­ren iki aşa­ma­lı bir ak­tif eg­zoz sis­te­mi kul­la­nı­mı­yor. Bu sa­ye­de ses ka­li­te­si, per­for­man­sı ve­ya gün­lük kul­la­nı­ma uy­gun ha­le ge­le­bi­li­yor. Sis­tem, yük­sek mo­tor de­vir­le­rin­de, ya­rış araç­la­rı­na an­dı­ran bir ses ya­yı­yor. 

Ran­ge Ro­ver SVR’­de, 22 inç­lik ala­şım jant­lar kul­la­nı­lı­yor. Bu jant­la­rın üze­ri­ne, 295/40 R22 ebat­la­rın­da­ki Con­ti­nen­tal Sport­Con­tact 5 las­tik­ler giy­di­ril­miş.BUGÜN

Hiç yorum yok