Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

HAFİF TİCARİDEKİ KISITLAMALAR KALKIYOR

Hafif ticari araçların satışını yavaşlatan kısıtlamalarıyla ilgili konuşan OSD Başkanı Önen, birkaç haftaya sonuç alınacağını ifade etti. ...

Hafif ticari araçların satışını yavaşlatan kısıtlamalarıyla ilgili konuşan OSD Başkanı Önen, birkaç haftaya sonuç alınacağını ifade etti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Kudret Önen, daralan iç pazara rağmen otomotiv sanayinde yüzde 10'a varan kapasite artışı olduğunu söyledi. 

Sektörün üretim kapasitesini 1.7 milyonun üzerine çıkardığını ifade eden Önen, haziranda 2.1 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını, son 4 aydır ihracatın 2 milyar doların üzerinde seyrettiğini kaydetti. Yılın ilk yarısında 564 bin adetlik üretimle geçen yılla paralel gittiklerini vurgulayan Önen, “İhracat yüzde 8 artışla 453 bin adede ulaştı. İç pazar daralsa da 11.9 milyar dolarla ihracat gelirimiz yüzde 12 arttı” dedi. 

Sektör 2 milyar dolar fazla veriyor Sektörün ilk 6 ayda 1 milyar 991 milyon dolarlık ticaret fazlası verdiğini vurgulayan Önen, ihracatın tek başına artmayacağını, güçlü bir iç pazarla büyük yatırımların kapısının açılacağını belirtti. Sektör artıdayken artık iç pazarın da biraz rahatlatılması gerektiğini ifade eden Önen, şöyle devam etti: 

“Ankara’ya, hafif ticari araçlar için gerekli bilgilendirmeyi yaptık ve mesajımız alındı. Ankara’dan birkaç hafta içinde olumlu gelişmeler bekliyoruz. Hafif ticari araçların üzerindeki yük (ÖTV, K2 belgesi vs) hafifletilecek.” Üretimde rekor bekleniyor 

Yı­lın ilk ya­rı­sın­da mo­del de­ğiş­me­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Önen, yı­lın ikin­ci ya­rı­sın­da bun­la­rın ve Av­ru­pa­’da­ki cid­di to­par­lan­ma­nın ih­ra­ca­tı ar­tır­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı­nı kay­det­ti. Bu yıl 1.2 mil­yo­nun üze­rin­de üre­tim he­def­le­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Önen, “Bu yıl üre­tim re­ko­ru ge­le­cek. Yı­lı 850-900 bin adet­lik ih­ra­cat ve 21-22 mil­yar do­lar­lık ih­ra­cat ge­li­riy­le ka­pat­ma­yı he­def­li­yo­ru­z” de­di. (Bugün)

Hiç yorum yok