Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

PEUGEOT 208 YAKIT TASARRUFUNA YENİ VERSİYON

Peugeot, yakıt tasarrufu için geliştirdiği 3 silindirli benzinli motor seçeneklerine 1.0 litrelik versiyonu ekledi. Şehiriçinde yeterli çek...

Peugeot, yakıt tasarrufu için geliştirdiği 3 silindirli benzinli motor seçeneklerine 1.0 litrelik versiyonu ekledi. Şehiriçinde yeterli çekiş gücünü sunan ünite, 4.3 litrelik tüketimiyle de dizelleri aratmıyor 

Direksiyon spor araçlar gibi Di­rek­si­yo­nun üze­rin­den ta­kip edi­len gös­ter­ge tab­lo­su oku­nak­lı bir ya­pı­da. Kü­çük di­rek­si­yon si­mi­di ise ya­rış oto­mo­bi­li kul­la­nı­yor­muş his­si ve­ri­yor. Fa­kat di­rek­si­yo­nun en üst kademe­del bi­le gö­ğüs hi­za­sın­da kal­ma­sı her­ke­si mut­lu et­me­ye­bi­lir. 

İç me­kan­da­ki iş­çi­lik ve mal­zeme ka­li­te­si sı­nı­fı­nın en iyi­le­rin­den. Ara­cın iç hac­mi de bo­yut­la­rı­nın ak­si­ne 207’den fe­rah his­set­ti­ri­yor. 37 bin 900 liradan satılıyor Dizelden Peugeot, 1.0 litrelik VTI motorlu 208’i sadece Access donamıyla satıyor. Yani araç, hem baz motor hem baz donanıma sahip. 

37 bin 900 liralık etiketle satılan araç, 1.2 litrelik VTI’dan 2 bin 700, 1.4 litrelik dizel motorlu versiyondan ise 9 bin 500 lira daha ucuz. Access’te ABS, EBD, AFU, çift hava yastığı, soğutmalı torpido gözü, klima, spor direksiyon, yol bilgisayarı, follow me home, vites değişim göstergesi gibi donanımlar sunuluyor. 

Şehiriçinde beklentileri karşılıyor Pe­uge­ot 208’in ye­ni mo­to­ru sa­de­ce 1.0 lit­re hac­min­de. Tit­re­şim­siz ça­lı­şan 3 si­lin­dir­li mo­tor, 68 bey­gir güç ve 95 nm tork üre­ti­yor. Araç 0-100 km/s iv­me­len­me­si­ni 14 sa­ni­ye­de ta­mam­lı­yor ve mak­si­mum sü­ra­ti de sa­at­te 165 ki­lo­met­re. 5 ile­ri ma­nu­el şan­zı­ma­nın ge­çiş­le­ri net. 

Ara­cın yol tu­tuş ye­te­ne­ği de 185’lik las­tik­le­re rağ­men ol­duk­ça ba­şa­rı­lı. Or­ta­la­ma tü- ­ke­ti­mi 4.3 lit­re olan araç, bi­zim de­ne­me­le­ri­miz­de 5.4 lit­re­lik de­ğe­re ulaştı. bugün

Hiç yorum yok