Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

BMW'NİN SUV SPORTİF MODELİ BMW X4

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, SUV ürün gamını genişletiyor. Marka X5 ile giriş yaptığı SUV pazarında daha sportif modeller kazandırmak...

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, SUV ürün gamını genişletiyor. Marka X5 ile giriş yaptığı SUV pazarında daha sportif modeller kazandırmak için önce kolları sıvadı.

Araç­ta 3 ben­zin­li 3 de di­zel mo­tor se­çe­ne­ği mev­cut. 2 lit­re­lik ben­zin­ler­den ilk 184 bey­gir güç ve 270 nm tork üre­ti­yor. 245 bey­gir güç üre­ten ver­si­yon ise 350 nm tor­ka sa­hip. 

Ben­zin­li­le­rin top mo­de­liy­se 3 lit­re­lik V6. 306 bey­gir güç ve 400 nm tork üre­ten araç, 0’dan 100 km/s sü­ra­te 5.5 sa­ni­ye­de ula­şa­bi­li­yor. Di­zel­le­rin en güç­lü­sü de 3 lit­re­lik V6. 313 bey­gir güç ve 630 nm tork üre­ten di­zel, 5.2 sa­ni­ye­de 0-100 km/s iv­me­len­me­si­ni 5.2 sa­ni­ye­de ta­mam­lı­yor. 3 lit­re­lik di­ğer di­zel 258, 2 lit­re­lik olan­sa 190 bey­gir gü­cün­de. 

2 lit­re­lik di­ze­lin or­ta­la­ma tü­ke­ti­miy­se 5 lit­re. Bagaj 500 litre BMW X4, ta­ma­mı 4 te­ker­lek­ten çe­kiş sis­te­mi­ne sa­hip 6 fark­lı mo­tor se­çe­ne­ği­ne sa­hip. 6 ile­ri ma­nu­el ve 8 ile­ri Step­tro­nic şan­zı­man­la kom­bi­ne edi­len üni­te­ler, 184 ile 313 bey­gir ara­sın­da güç üre­ti­yor. 

5 ki­şi­lik oto­mo­bi­lin ba­gaj hac­mi de kol­tuk­la­rın du­ru­mu­na gö­re 500 lit­re ile 1400 lit­re ara­sın­da de­ği­şi­yor. 14 milim uzun İlk aşa­ma­da X6 mo­de­liy­le SAC (spor­tif ak­ti­vi­te co­upe’­si) sı­nı­fı­nı or­ta­ya çı­kar­tan mar­ka, şim­di de bu sı­nı­fı X4 mo­de­liy­le ge­niş­le­ti­yor. Al­man üre­ti­ci­nin X3 mo­de­lin­den 14 mi­lim da­ha uzun (4 bin 671 mi­lim) ve 36 mi­lim da­ha al­çak (1624 mi­lim) olan ye­ni ara­cın sü­rüş po­zis­yo­nu da ön kol­tuk­lar­da 20, ar­ka­da­ki­ler­dey­se 28 mi­lim aşa­ğı çe­kil­miş. 

20 Jant seçeneği çok Araçta, diğer BMW modellerinde olduğu gibi donanım seçenekleri arasında M Spor paket ve X paket yer alıyor. Aracın donanım durumuna göre jantlar da 18, 19 ve 20 inç (M Spor paket) arasında değişiyor.Bugün

Hiç yorum yok