Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

MİLYONLUK OTOMOBİL PAZARI BÜYÜYOR

Türkiye otomotiv pazarı, son dönemde her yıl farklı bir düzenlemeye uyum sağlamak için fazla mesai harcıyor. 2011’de rekor kıran pazar, 201...

Türkiye otomotiv pazarı, son dönemde her yıl farklı bir düzenlemeye uyum sağlamak için fazla mesai harcıyor. 2011’de rekor kıran pazar, 2012’deki düzenlemelerle ciddi bir gerileme yaşamış, geçen yıl bu düşüşü büyük ölçüde amorti etmişti. 


Pazar yıldan yıla dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Hafif ticari araçlarda artırılan ÖTV’yle birlikte tüketiciler binek araçlara yöneldi. Her yıl yüzde 8 büyüyor Bunun üzerine binek araçlarda tekrar ÖTV artışı gündeme geldi. 2014’e vergi artışıyla uyanan sektörde, marka yöneticileri birer birer hedef düşürmeye başladı. 

Pazar her türlü ekonomik tedbir ve kurlardaki dalgalan-malardan etkilense de, sektörün ‘zengin’leri bu ortama sadece izlemekle yetiniyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, süper lüks otomobil satışları son yıllardaki büyüme trendini sürdürdü. 

Türkiye’den çekildiğini açıklayan Aston Martin ve tek modelle mücadele eden Lamborghini’ye rağmen süper lüks otomobil pazarı, son 3 yılda yüzde 15.4 büyümeyi başardı. Yükselen döviz kurlarıyla milyon lira barajını aşan model sayısı hızla artsa da, bu segmentte her yıl düzenli olarak yüzde 7 ila 8 büyüme dikkat çekiyor. 

3 litrelik dizel motorla pazara sunulan yeni Maserati’ler (Quatrroporte ve Ghibli) ve benzer üniteleri kullanan Porsche pazarın en güçlü oyuncuları konumunda. Fiyatları yaklaşık 400 bin euradon (yaklaşık 1 milyon 280 bin lira) başlayan Bentley ile 500 bin euro (yaklaşık 1.6 milyon lira) seviyesinden başlayan Ferrari birbirlerini takip ederken İtalyan Lamborghini de geçen yıl Türkiye’de bugünkü euro kuruna göre yaklaşık 10 milyon liralık araç satışı gerçekleştirdi. 

Porsche Alman süper lüks otomobil üreticisi Porsche, arazi aracı Cayenne ile ciddi bir satış ivmesi yakaladı. Toplam satışların yarısından fazlasını bu model ailesiyle yapan üreticinin en uygun modelli aracı Cayman. İki kişilik spor otomobil, 440 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. 

Araçta görev yapan 2.7 litrelik 6 silindirli boxer motor, 275 beygir güç ve 290 nm tork üretiyor. 6 ileri manuel veya 7 ileri PDK şanzı-manla sunulan araç, 0’dan 100 km/s sürate 5.5 saniyede ulaşıyor. Son hızı 266 km/s olarak belirlenen aracın ortalama tüketimi 8.2 litre. 

Lam­borg­hi­ni­’nin en güç­lü bo­ğa­sı Aven­ta­dor, bu­gün iti­ba­riy­le Tür­ki­ye­’de sa­tı­lan en pa­ha­lı araç ko­nu­mun­da. Ge­çen yıl sa­de­ce 4 adet sa­tı­lan araç, ye­ni ÖTV ora­nıy­la 2.5 mil­yon li­ra­yı bu­lan fi­ya­tıy­la du­dak uçuk­la­tı­yor. Araç­ta gö­rev ya­pan 6.5 lit­re­lik V12 mo­tor, 700 bey­gir güç ve 690 nm tork üre­ti­yor. 

4 te­ker­lek­ten çe­kiş­li araç, 0’dan 100 km/s sü­ra­te 2.9 sa­ni­ye­de ula­şır­ken sa­at­te 350 ki­lo­met­re hı­za ka­dar ne­fe­si ke­sil­mi­yor. 7 ile­ri sı­ra­lı oto­ma­tik şan­zı­ma­nın kul­la­nıl­dı­ğı ara­cın or­ta­la­ma tü­ke­ti­miy­se 17.2 lit­re. Maserati ikiye katladı 

Marka            2011 2012 2013 
Aston Martin    20    10       1 
Bentley             10    18      21 
Ferrari               23    21      23 
Lamborghini      6      2       4 
Maserati           24     18     40 
Porsche          442    497    517 
Toplam           525   566    606 

Ghibli’yle gaza bastı İtal­yan mar­ka Ma­se­ra­ti, ye­ni gi­riş mo­de­li Ghib­li ile ade­ta sa­tış­lar­da sı­nıf at­la­dı. Mar­ka­nın ye­ni araç­la bir­lik­te 3 lit­re­lik mo­tor se­çe­nek­le­ri­ni pa­za­ra sun­ma­sı, sa­tış­la­rı­nı son 1 yıl­da tam yüz­de 122 ar­tır­ma­sı­nı sağ­la­dı. ÖTV ar­tı­şı ön­ce­si 155 bin eu­ro­dan baş­la­yan fi­yat­lar­la pa­za­ra su­nu­lan di­zel V6, 275 bey­gir­lik gü­cü­ne rağ­men 6 lit­re­lik or­ta­la­ma tü­ke­tim de­ğe­riy­le öne çı­kı­yor.bugün

Hiç yorum yok