Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

SIFIR ARABA KAMPANYALARI TAM GAZ

Yeni yıla kampanyalarla giren otomotiv sektörü, ÖTV artışı ve ekonomik önlemlerden daha az zarar görmek için kampanya gazına bastı. Bu kaps...

Yeni yıla kampanyalarla giren otomotiv sektörü, ÖTV artışı ve ekonomik önlemlerden daha az zarar görmek için kampanya gazına bastı. Bu kapsamda faizsiz krediler ve sabit kur gibi avantajlar öne çıkıyor.

MERCEDES-BENZ 
 6 bin liraya varan indirimler sunuyor Mer­ce­des-Benz kam­pan­ya­sın­da A ve B se­ri­le­rin­de 70 bin li­ra­lık kre­di tu­ta­rı için yüz­de 0,99 fa­iz su­nu­lu­yor. 36 aya va­ran va­de se­çe­nek­le­ri­nin su­nul­du­ğu bu se­çe­nek­te ay­lık öde­me­ler 2 bin 401 li­ra­dan baş­lı­yor. 

C 180, CLA 200 ve E 180 mo­del­le­rin­de ay­nı fa­iz ve va­de ora­nıy­la 100 bin li­ra­lık kre­di sağ­la­nı­yor. Ci­ta­n’­da 30 bin li­ra­ya 30 ay­lık fa­iz­siz kre­di sağ­la­nır­ken, 2013 mo­del Sprin­te­r’­lar­da 6 bin, Vi­to­’day­sa 5 bin li­ra­ya va­ran in­di­rim­ler su­nu­lu­yor. 

FORD 
Yaşlandıkça avantajları artıyor Ford, tüm binek araç ve Transit Connect sahipleri için yeni bir servis kampanyası başlattı. Bu kapsamda yedek parça, aksesuar, FordStil ve işçilik tutarlarında, 2010 yılı içerisinde alınmış 4 yaşındaki araç sahipleri yüzde 16, 2009 tarihli 5 yaşındaki araç sahipleri yüzde 20, 2008-1999 yılları arasında satın alınmış 6 yaş ve üzeri araç sahipleri ise yüzde 24 indirimden faydalanacak.Kampanya 31 Mart’ta sona erecek. 

NiSSAN 
41 bin liradan başlıyor Nis­san, ocak so­nu­na ka­dar de­vam ede­cek kam­pan­ya­sıy­la oto­mo­bil sa­hi­bi ol­ma­yı ko­lay­laş­tı­rı­yor. Bu kap­sam­da Qash­qa­i’­de 15 bin li­ra kre­di­ye 18 ay bo­yun­ca yüz­de 0 fa­iz fır­sa­tı, Ju­ke­’da 10 bin li­ra kre­di­ye 13 ay bo­yun­ca yüz­de 0 fa­iz im­ka­nı su­nu­lu­yor. 

Mic­ra ve No­te­’day­sa 8 bin li­ra kre­di­ye 12 ay bo­yun­ca yüz­de 0 fa­iz uy­gu­la­nı­yor. Kam­pan­ya bo­yun­ca Qash­qa­i’­ler 58 bin 490, Ju­ke­’lar 50 bin 736, Mic­ra­’lar 41 bin 150 li­ra­dan baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­la­cak.” 

SSANGYONG 
Artışı karşılayacak Ssang­Yong, ye­ni yıl­la bir­lik­te dev­re­ye gi­ren ÖTV oran­la­rın­da­ki ar­tı­şı­nı fi­yat­la­rı­na yan­sıt­mı­yor. Tür­ki­ye dis­tri­bü­tö­rü Şah­su­va­roğ­lu Dış Ti­ca­re­t’­in baş­lat­tı­ğı kam­pan­yay­la 2013 fi­yat­la­rı­nı ko­ru­yan mar­ka, yüz­de 5 ila 15 ora­nın­da­ki far­kı ocak ayı bo­yun­ca ken­di­si kar­şı­la­ya­cak. 

Bu sa­ye­de Rex­ton W, 84 bin 550, Ko­ran­do Sports 40 bin 275, Ro­di­us 77 bin 500, Ko­ran­do ise 63 bin 490 li­ra­dan baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tıl­ma­ya de­vam edi­yor. 

FiAT 
18 bin liraya vade farksız kredi atağı Fi­at, ye­ni yı­la 18 bin li­ra­ya 18 ay yüz­de ‘0’ fa­iz kam­pan­ya­sıy­la gir­di. Mar­ka, da­ha uzun va­de­li kre­di is­te­yen­ler için 35 bin li­ra­ya 48 ay yüz­de 0,87 fa­iz­li kre­di se­çe­ne­ği de sağ­lı­yor. 

Na­kit öde­me­yi ter­cih ede­cek­le­re ise Free­mont, Pan­da ve 500 by Guc­ci­’de bin li­ra­lık in­di­rim ya­pı­lı­yor. 2013 mo­del Dob­lo, Fi­ori­no, Pra­ti­co ve Du­ca­to mo­del­le­rin­de de 4 bin li­ra­ya va­ran avan­taj­la­rı bu­lu­nu­yor. 

JEEP 
Euro kurunu 2.80 liraya sabitliyor Jeep, Koç Fiat Kredi desteğiyle yeni bir kampanyaya start verdi. Ay sonuna kadar devam edecek kampanyada markanın başarılı modelleri Grand Cherokee ve Wrangler’da euro kuru 2,80 liraya sabitleniyor. 

Bu modellerde 36 ay vadeli yüzde 0,97 faizli 120 bin liralık kredi seçeneği de sunuluyor. Markanın kompakt SUV’u Compass ise 24 ay vadeli yüzde 0,88 faizli 40 bin liralık kredi seçeneğine sahip.Bugün

Hiç yorum yok