Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

AUDİ A3 CABRİO 2014 İLKBAHARINDA TÜRKİYEDE SATILACAK

Alman lüks otomobil üreticisi Audi, bir süre önce yenilediği A3’ün Cabrio (üstü açık) versiyonunu hazırladı.  2014’ün ilk yarısı itib...

Alman lüks otomobil üreticisi Audi, bir süre önce yenilediği A3’ün Cabrio (üstü açık) versiyonunu hazırladı. 

2014’ün ilk yarısı itibariyle Türkiye yollarına çıkması planlanan Audi A3, akıcı hatları ve kumaş tavanıyla etkileyici bir görünüme sahip. Bir önceki modele göre uzunluğu 4,24 metreden 4,42 metreye ulaşan yeni aracın, aks mesafesi 2,58 metreden 2,60 metreye, genişliği ise 1,77 metreden 1,79 metreye çıkarılmış. 

Aracın yüksekliğinde de 15 milimetrelik bir azalma söz konusu. Tavan 18 saniyede açılıyor Mag­nez­yum-çe­lik ka­rı­şı­mı ki­ne­ma­tik bir me­ka­niz­ma üze­ri­ne ge­ri­li ku­maş ta­van, bir düğ­me yar­dı­mıy­la 18 sa­ni­ye­de açı­lı­yor. 

Ta­va­nın ay­nı sü­re­de ka­pa­na­bil­me­si­ni de sağ­la­yan elek­tro-hid­ro­lik sis­tem, sat­te 50 ki­lo­met­re sü­ra­te ka­dar bu iş­lem­le­ri ger­çek­leş­ti­re­bi­li­yor. 1.4 litrelik TFSİ dizelleri aratmıyor 

Ta­ma­men ye­ni, iki­si TFSI ve bi­ri TDI ol­mak üze­re üç fark­lı mo­tor se­çe­ne­ğiy­le sa­tı­şa su­nul­ma­sı plan­la­nan A3 Cab­ri­o, hem ma­nu­el hem S Tro­nic şan­zı­man se­çe­nek­le­riy­le alı­na­bi­le­cek. 1.4 lit­re­lik ben­zin­li mo­tor 140 bey­gir güç üre­tir­ken, 180 bey­gir­lik TFSI 1.8 lit­re hac­min­de. 

Tek di­zel olan 2.0 lit­re­lik TDI ise 150 bey­gir­lik ver­si­yo­nuy­la araç­ta gö­rev ya­pa­cak. Sa­tış­lar­da as­lan pa­yı­nı al­ma­sı bek­le­nen 1.4 lit­re­lik TFSI, ara­cın 0’dan 100 km/s sü­ra­te 9.1 sa­ni­ye­de ulaş­tı­rır­ken, 5 lit­re­lik or­ta­la­ma tü­ke­ti­miy­le de dik­kat çe­ki­yor.BUGÜN