Page Nav

HIDE
TRUE

Son Haberler:

latest

BENZİN+LPG KULLANIMININ MOTORDAKİ ETKİLERİ

ÇİFT YAKIT (BENZİN+LPG) KULLANIMININ MOTOR PERFORMANSI VE EMİSYONLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ İçten yanmalı motorlarda, yakıt tüke...

ÇİFT YAKIT (BENZİN+LPG) KULLANIMININ MOTOR
PERFORMANSI VE EMİSYONLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN
DENEYSEL ANALİZİ
İçten yanmalı motorlarda, yakıt tüketimi ve egzoz emisyonlarını en az düzeye indirme çabaları, çift yakıtla
çalışan motorlar üzerine yapılan çalışmaların başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, benzin ve çift
yakıt (benzin+LPG) kullanımının emisyon ve performans parametreleri üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla
dört silindirli bir benzin motoru benzin+LPG yakıtı ile çalışabilecek şekilde modifiye edilmiştir. Karbüratörden
motora yakıt geçişini sınırlayan yakıt memeleri %10 oranında küçültülüp eksik kalan yakıt ihtiyacı karbüratör
bileşim braketine konuşlandırılan LPG yakıt nozulu ile sağlanmıştır. Karbüratör ana yakıt memesi %10 oranında
küçültülürken; motordan aynı yük ve devir şartlarında her iki yakıtla (benzin, benzin+LPG) çalışma durumunda,
aynı gücün elde edilmesi için, LPG nozul çapı ve basıncı hesaplanmıştır. Deneyler iki sabit yük ve sekiz farklı
devir sayısında gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; çift yakıtlı çalışma ile özgül yakıt tüketiminde %4, CO’da
%13, HC emisyonlarında %5 azalma sağlanmıştır.http://www.mmf.gazi.edu.tr/journal/2005_4/DERGI2005%20V20%20NO4%20_sayfa%20483-490_.pdf

Hiç yorum yok